System ERP

Zintegrowany system informatyczny wspomagaj膮cy zarz膮dzanie przedsi臋biorstwem

Monitorowanie dzia艂alno艣ci, optymalizacja koszt贸w, d膮偶enie do wzrostu wydajno艣ci, uzyskanie przewagi konkurencyjnej, zwi臋kszenie udzia艂u w rynku i zwi臋kszanie wyniku finansowego 鈥 to g艂贸wne zadania zawieraj膮ce si臋 w szeroko poj臋tym zarz膮dzaniu przedsi臋biorstwem. W tym procesie kluczowy jest odpowiedni system informatyczny – system ERP. Wszystkie procesy w organizacji powinny by膰 obs艂ugiwane przez oprogramowanie dla firm 艂atwe do modyfikacji w celu realizacji zmieniaj膮cych si臋 potrzeb.

Interfejs systemu ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central

Problemy przy braku zintegrowanego systemu informatycznego

Czym jest system ERP?

W wi臋kszo艣ci przedsi臋biorstwach praca poszczeg贸lnych dzia艂贸w opiera si臋 na osobnych programach, niepo艂膮czonych ze sob膮 w 偶aden spos贸b. Zesp贸艂 sprzeda偶y korzysta z innego oprogramowania ni偶 dzia艂 obs艂ugi klienta, a magazyn jest obs艂ugiwany przez inny program ni偶 proces produkcji. Informacje z ka偶dego obszaru s膮 gromadzone w osobnych bazach danych, co przyczynia si臋 do nieefektywnego zarz膮dzania.

Problemy wyst臋puj膮ce w organizacji bez zintegrowanego systemu informatycznego:

 • brak jednolitych danych,
 • utrudniona wsp贸艂praca mi臋dzydzia艂owa,
 • cz臋ste wyst臋powanie b艂臋d贸w,
 • brak automatyzacji powtarzalnych proces贸w,
 • rzadkie synchronizacje danych 鈥 praca w oparciu o nieaktualne dane,
 • konieczno艣膰 obs艂ugi przep艂ywu danych i informacji pomi臋dzy poszczeg贸lnymi programami.

System ERP (ang. Enterprise Resource Planning) jest oprogramowaniem do zarz膮dzania przedsi臋biorstwem, a dos艂ownie do planowania zasob贸w przedsi臋biorstwa. Dzia艂a w oparciu o jedn膮 baz臋 danych, w kt贸rej s膮 gromadzone i przetwarzane dane i informacje ze wszystkich obszar贸w dzia艂alno艣ci przedsi臋biorstwa 鈥 np. obs艂uga klienta i sprzeda偶, produkcja, logistyka i magazyny, finanse i ksi臋gowo艣膰 itd.

Oprogramowanie obejmuje r贸wnie偶 funkcjonalno艣ci, kt贸re pozwalaj膮 na obs艂u偶enie wszystkich tych obszar贸w. Oznacza to, 偶e zar贸wno handlowcy, pracownicy dzia艂u ksi臋gowo艣ci, jak i magazynu korzystaj膮 z tego samego oprogramowania 鈥 cho膰 oczywi艣cie maj膮 r贸偶ne poziomy dost臋p贸w. Jednak dzi臋ki temu, 偶e wszystkie dane s膮 przechowywane w jednym miejscu, wszyscy pracownicy maj膮 dost臋p do zintegrowanych i aktualnych danych.

W organizacji nast臋puje p艂ynny przep艂yw informacji pomi臋dzy poszczeg贸lnymi dzia艂ami, a wiele proces贸w jest wykonywanych automatycznie przez oprogramowanie.

Wdra偶aj膮c do przedsi臋biorstwa system ERP 鈥 zamiast osobnych program贸w przeznaczonych do obs艂ugi ka偶dego z dzia艂贸w 鈥 zyskujesz rozwi膮zanie, kt贸re pozwoli Ci na efektywne zarz膮dzanie przez uporz膮dkowanie wszystkich proces贸w w firmie oraz mo偶liwo艣膰 ich monitorowania.

system erp - zintegrowany system informatyczny
Praca z oprogramowaniem MRP

ERP a MRP

Wsp贸艂czesne systemy ERP dostarczaj膮 zaawansowane funkcje, zwi膮zane z technologi膮 uczenia maszynowego czy analityki biznesowej. Wywodz膮 si臋 jednak z powsta艂ych po II wojnie 艣wiatowej system贸w MPR 鈥 planowanie zapotrzebowania materia艂owego. To oprogramowanie dla firm przeznaczone do obs艂ugi produkcji. Obejmuje funkcjonalno艣ci w zakresie struktury wyrobu, stan贸w zapas贸w magazynowych, a tak偶e bie偶膮cych proces贸w zwi膮zanych z obs艂ug膮 zam贸wie艅 oraz planu produkcji.

Wraz z rozwojem komputer贸w zwi臋ksza艂y si臋 mo偶liwo艣ci oprogramowania MRP, a偶 z czasem obejmowa艂y wszystkie obszary dzia艂alno艣ci przedsi臋biorstwa, a tym samym przekszta艂ci艂y si臋 w oprogramowanie ERP. Obecnie mamy do czynienia z systemami ERP 4.0.

Funkcjonalno艣ci systemu ERP

Na jakie funkcjonalno艣ci powinni艣my zwr贸ci膰 uwag臋 przy wyborze oprogramowania ERP? To oczywi艣cie zale偶y od dzia艂alno艣ci konkretnego przedsi臋biorstwa. Decyduj膮c si臋 na system ERP, trzeba najpierw ustali膰 oczekiwania 鈥 konkretne cele, jakie maj膮 zosta膰 spe艂nione dzi臋ki wdro偶eniu oprogramowania. Konieczne jest tak偶e wyznaczenie kluczowych obszar贸w dzia艂alno艣ci, np. produkcji czy dystrybucji. Na tej podstawie nale偶y skupi膰 si臋 na tych funkcjach, kt贸re s膮 najwa偶niejsze pod k膮tem realizacji strategii dzia艂alno艣ci.

Przyk艂adowe cele, kt贸re mo偶na zrealizowa膰 dzi臋ki wdro偶eniu systemu ERP:

 • Zwi臋kszenie efektywno艣ci produkcji poprzez minimalizacj臋 koszt贸w, wdro偶enie automatyzacji i wykorzystanie zaawansowanych rozwi膮za艅 planistycznych;
 • Lepsze zarz膮dzanie finansowym obszarem firmy 鈥 system ERP mo偶e znacznie u艂atwi膰 wykonywanie powtarzalnych czynno艣ci, zminimalizowa膰 ryzyko pope艂nienia b艂臋d贸w, a tak偶e umo偶liwi膰 wgl膮d w najwa偶niejsze informacje;
 • Optymalizacja w zakresie 艂a艅cucha dostaw oraz redukcja koszt贸w magazynowania przy jednoczesnym zapewnieniu ci膮g艂ego dost臋pu do towar贸w i us艂ug zawartych w ofercie;

Wysoki standard obs艂ugi klienta 鈥 odpowiednie oprogramowanie umo偶liwi gromadzenie wszystkich danych o klientach, ich aktywno艣ciach, zakupach, punktach styku. To od informacji na temat naszych klient贸w zale偶y, czy rozumiemy ich potrzeby oraz, czy jeste艣my w stanie obs艂u偶y膰 ich na odpowiednim poziomie 鈥 takim, dzi臋ki kt贸remu zyskujemy ich lojalno艣膰.

Zintegrowany system informatyczny - system erp

Kiedy jest czas na wdro偶enie systemu ERP?

Przed wyborem systemu ERP przedsi臋biorcy zadaj膮 sobie pytanie, czy to ju偶 jest moment na wdro偶enie tak zaawansowanego systemu informatycznego i czy ich organizacja skorzysta na inwestycji. Poznaj cz臋ste powody, dla kt贸rych decyduj膮 si臋 na wdro偶enie systemu ERP.

Oprogramowania w organizacji s膮 niewydajne

Aktualnie wykorzystywane programy nie nad膮偶aj膮 za rozwojem przedsi臋biorstwa. Zapewniaj膮 funkcjonalno艣ci jedynie na podstawowym poziomie, przez co wiele czynno艣ci jest wykonywanych r臋cznie. System ERP to najbardziej zaawansowane kompleksowe oprogramowanie dla firm i wspiera prac臋 zar贸wno ma艂ych, 艣rednich, jak i du偶ych przedsi臋biorstw.

Wiele proces贸w w firmie jest przeprowadzanych r臋cznie

Je艣li obecne oprogramowanie uniemo偶liwia lub hamuje wdra偶anie automatyzacji, warto przyjrze膰 si臋 mo偶liwo艣ciom system贸w ERP. Dzi臋ki gromadzeniu wszystkich danych w jednej bazie nast臋puje ich przep艂yw pomi臋dzy wszystkimi obszarami dzia艂alno艣ci.

Wysokie koszty magazynowania

Zarz膮dzanie zasobami i materia艂ami to jedno z najwi臋kszych wyzwa艅 w optymalizacji dzia艂alno艣ci. Z jednej strony konieczne jest zapewnienie dost臋pno艣ci wszystkich zasob贸w czy materia艂贸w do produkcji, z drugiej 鈥 cz臋sto przedsi臋biorstwo ponosi wysokie koszty ich utrzymania w magazynach. System ERP wyposa偶ony w zaawansowane technologie, jak sztuczna inteligencja, mo偶e skutecznie pom贸c w monitorowaniu stan贸w magazynowych oraz prognozowaniu przysz艂ego zapotrzebowania.

Utrata kontroli nad p艂ynno艣ci膮 finansow膮

Monitorowanie przep艂yw贸w pieni臋偶nych jest podstaw膮 zarz膮dzania dzia艂alno艣ci膮 firmy. W ka偶dym przedsi臋biorstwie konieczne jest narz臋dzie, kt贸re wspiera zarz膮dzanie finansami i pozwala na optymaln膮 obs艂ug臋 nale偶no艣ci i zobowi膮za艅. System ERP posiadaj膮cy modu艂 finansowy pozwoli nie tylko na wykonywanie wszystkich proces贸w w zakresie finans贸w, ale tak偶e u艂atwi wsp贸艂prac臋 dzia艂u finansowego z innymi zespo艂ami.

Brak rzetelnych informacji

Wiele program贸w biznesowych nie zbiera w艂a艣ciwych danych i nie u艂atwia raportowania. Bior膮c pod uwag臋 r贸wnie偶 rozproszenie danych firmy w r贸偶nych bazach danych, ich analiza jest znacznie utrudniona. W firmach korzystaj膮cych z programu ERP wszystkie informacje s膮 zintegrowane i przetwarzane w jednym miejscu, co eliminuje problem duplikacji. Dodatkowo programy tego typu s膮 wyposa偶one w modu艂y do raportowania i analizy danych.

Firma si臋 rozwija

W fazie dynamicznego rozwoju warto my艣le膰 o przysz艂ej strukturze przedsi臋biorstwa i zadba膰 o zintegrowany system informatyczny. Wdra偶aj膮c system ERP, wspomagasz swoj膮 firm臋 w jej rozwoju. Narz臋dzie pozwoli na zarz膮dzanie ca艂o艣ci膮 przedsi臋biorstwa. Wraz z jego rozwojem mo偶e by膰 rozwijane oprogramowanie ERP i dopasowywane do pojawiaj膮cych si臋 potrzeb.

W przedsi臋biorstwie pojawia si臋 wiele b艂臋d贸w

Zarz膮dzanie oparte o niewydajne narz臋dzia prowadzi do chaosu i cz臋stego wyst臋powania b艂臋d贸w. Te z kolei powoduj膮 koszty oraz obni偶enie jako艣ci obs艂ugi klient贸w i w efekcie ich utrat臋. System ERP pozwoli Ci na uporz膮dkowanie wszystkich proces贸w w przedsi臋biorstwie oraz ich monitorowanie. Dzi臋ki temu 艂atwiej zidentyfikowa膰 pojawiaj膮ce si臋 problemy i je wyeliminowa膰.

Cyfrowa transformacja

Je艣li transformacja cyfrowa jest elementem strategii rozwoju przedsi臋biorstwa, wdro偶enie systemu ERP pozwoli na jej realizacj臋.

Przeczytaj wi臋cej o tym, jak Twoja firma mo偶e osi膮gn膮膰 sukces dzi臋ki cyfrowej transformacji.

Ile kosztuje system ERP?

Ca艂kowity koszt systemu ERP jest zale偶ny od wielu czynnik贸w zwi膮zanych z indywidualnymi potrzebami przedsi臋biorstwa. Wycena zawsze opiera si臋 na pewnych sta艂ych sk艂adowych, jednak zawsze wymaga to pewnej analizy. Ma艂e przedsi臋biorstwa wdra偶aj膮 podstawow膮 funkcjonalno艣膰 systemu bez jej rozwijania, tworzenia rozbudowanych baz danych czy instalowania dodatkowych funkcjonalno艣ci czy zewn臋trznych modu艂贸w. Nie ponios膮 tak偶e du偶ych inwestycji w budow臋 infrastruktury. Jednak dla du偶ej firmy wdro偶enie systemu ERP we wszystkich obszarach dzia艂alno艣ci mo偶e by膰 projektem trwaj膮cym kilka lub nawet kilkana艣cie miesi臋cy, co wi膮偶e si臋 z wy偶szymi kosztami.

Od czego zale偶y koszt systemu ERP?

Modu艂y systemu ERP - funkcjonalno艣ci oprogramowania

Cena licencji systemu ERP

Same licencje to koszt, kt贸ry stosunkowo 艂atwo jest okre艣li膰 na samym pocz膮tku wyceny. Obecnie oprogramowanie klasy ERP jest dost臋pne w kilku wariantach licencyjnych, a ich wyb贸r zale偶y od liczby u偶ytkownik贸w. Dla najwi臋kszych organizacji najbardziej korzystna jest inwestycja w licencj臋 z nieograniczon膮 liczb膮 u偶ytkownik贸w 鈥 z op艂at膮 miesi臋czn膮 lub do偶ywotni膮. Wybieraj膮c licencj臋 do偶ywotni膮, firma ponosi bardzo wysoki koszt pocz膮tkowy, jednak pozbawia si臋 p贸藕niejszego kosztu sta艂ego, jak przy op艂acie miesi臋cznej. Nie ka偶d膮 organizacj臋 jednak na to sta膰. P艂atno艣膰 miesi臋czna jest wybierana przez przedsi臋biorstwa, kt贸re nie mog膮 sfinansowa膰 kosztownej inwestycji.

W ramach licencji miesi臋cznej klienci mog膮 r贸wnie偶 zdecydowa膰 si臋 na konkretn膮 liczb臋 licencji 鈥 dla ka偶dego u偶ytkownika nazwanego. Jest to opcja, z kt贸rej najcz臋艣ciej korzystaj膮 ma艂e oraz 艣rednie przedsi臋biorstwa. Przy niskiej liczbie u偶ytkownik贸w bardziej op艂aca im si臋 wybra膰 taki model licencji. Ponadto zniwelowane s膮 wysokie koszty pocz膮tkowe, a op艂aty miesi臋czne s膮 zale偶ne od liczby u偶ytkownik贸w 鈥 proporcjonalnie do wielko艣ci przedsi臋biorstwa. Wraz z jego rozwojem liczba licencji mo偶e by膰 zwi臋kszana.

Wdro偶enie systemu ERP

Zakup samej licencji to dopiero pocz膮tek. Samo oprogramowanie ERP musi zosta膰 do przedsi臋biorstwa wdro偶one przez dostawc臋 systemu 鈥 mo偶e by膰 to producent lub firma specjalizuj膮ca si臋 we wdro偶eniach. W ramach wdro偶enia systemu ERP konieczna jest:

 • Diagnoza potrzeb i wyb贸r odpowiedniej wersji systemu ERP 鈥 pod k膮tem zakresu funkcjonalno艣ci oraz licencji 鈥 tradycyjnej, hybrydowej lub chmurowej
 • Analiza proces贸w biznesowych w organizacji i okre艣lenie zakresu wdro偶enia
 • Uruchomienie projektu wdro偶enia
 • Dopasowanie funkcjonalno艣ci do indywidualnych potrzeb, kt贸re zosta艂y okre艣lone na wcze艣niejszych etapach
 • Przetestowanie systemu z u偶ytkownikami, przeszkolenie ich, migracja wszystkich danych oraz uruchomienie systemu ERP
 • Audyt wdro偶enia oprogramowania

Dla powodzenia realizacji wdro偶enia konieczne jest przeprowadzenie kompleksowej i rzetelnej analizy. To na jej podstawie wykonywane s膮 wszystkie kolejne dzia艂ania. Niepowodzenia cz臋sto wynikaj膮 w艂a艣nie z powodu b艂臋d贸w w analizie, dlatego jej wykonanie trwa czasem od kilku tygodni do kilku miesi臋cy.

Cena wdro偶enia to najtrudniejsza do oszacowania sk艂adowa kosztu programu ERP. Na pocz膮tku projektu trudno j膮 obliczy膰, poniewa偶 dalsza analiza mo偶e wykaza膰, 偶e rzeczywiste potrzeby organizacji r贸偶ni膮 si臋 od wst臋pnych za艂o偶e艅 lub zmieni膮 si臋 one w trakcie trwania projektu wdro偶enia. W celu w艂a艣ciwego okre艣lenia zakresu wdro偶enia i wyceny konieczna jest dobra komunikacja pomi臋dzy zespo艂em dostawcy oprogramowania oraz osobami decyzyjnymi po stronie odbiorcy. Obustronny przep艂yw informacji oraz zaufanie prowadz膮 do sukcesu wdro偶enia.

Zakres funkcjonalno艣ci

Systemy ERP cz臋sto wyst臋puj膮 w r贸偶nych wersjach 鈥 w zale偶no艣ci od zakresu funkcjonalno艣ci. Mog膮 by膰 podzielone na modu艂y dla poszczeg贸lnych obszar贸w dzia艂alno艣ci (np. finanse, produkcja itd.), ale tak偶e s膮 w uproszczonych modelach, np. podstawowym i zaawansowanym. Im wi臋cej funkcjonalno艣ci potrzebujemy, tym wy偶szy b臋dzie koszt.

Infrastruktura IT

Oprogramowanie musi zosta膰 zainstalowane na w艂asnych serwerach firmy lub w chmurze publicznej. Wyb贸r jednej z tych opcji ma du偶y wp艂yw na poziom koszt贸w oraz ich roz艂o偶enie w czasie. Wybieraj膮c w艂asne zasoby, przedsi臋biorstwo jest zobowi膮zane do budowy lub rozwoju w艂asnej infrastruktury IT i dopasowania jej do wymaga艅 zwi膮zanych z instalacj膮 systemu ERP. Wysoki koszt wej艣cia to jednak nie koniec. Firma musi zatrudni膰 specjalist贸w do obs艂ugi serwerowni oraz j膮 utrzyma膰.

Drug膮 opcj膮, zyskuj膮c膮 na popularno艣ci, jest chmura obliczeniowa. Oprogramowanie ERP mo偶e zosta膰 zainstalowane na wynaj臋tych zewn臋trznych zasobach. W tym wypadku przedsi臋biorstwo nie musi posiada膰 w艂asnych serwer贸w, jednak ponosi miesi臋czn膮 op艂at臋 za zu偶yte w danym okresie zasoby. Systemy ERP s膮 dost臋pne tak偶e w modelu SaaS 鈥 oprogramowanie jako us艂uga.

Wsparcie po wdro偶eniu

Po zako艅czeniu realizacji projektu wdro偶enia systemu ERP konieczne jest zapewnienie klientowi wsparcia. Jest to osobny koszt, kt贸ry warto wzi膮膰 pod uwag臋, wybieraj膮c system informatyczny.

W ramach wsparcia realizowane s膮 m.in. takie us艂ugi jak:

 • aktualizacja oprogramowania,
 • rozwijanie systemu o nowe funkcjonalno艣ci,

zapewnienie zgodno艣ci systemu z wymaganiami prawnymi.

System ERP na serwerze czy w chmurze?

Ten wyb贸r to cz臋sty problem przedsi臋biorc贸w, kt贸rzy po raz pierwszy decyduj膮 si臋 na taki system informatyczny. Mimo rosn膮cej dost臋pno艣ci rozwi膮za艅 chmurowych wielu przedsi臋biorc贸w wci膮偶 jest sceptycznych wobec technologii chmury obliczeniowej. G艂贸wne obawy dotycz膮 utraty kontroli nad danymi. Dostawcy chmur obliczeniowych oraz producenci oprogramowania SaaS powoli i skutecznie pozyskuj膮 coraz wi臋cej klient贸w, buduj膮c ich zaufanie. Co nale偶y wzi膮膰 pod uwag臋, wybieraj膮c program ERP w wersji tradycyjnej lub chmurowej?

Koszty utrzymania 

Instalacja systemu ERP wymaga poniesienia inwestycji w budow臋 serwerowni i jej utrzymanie. Konieczne jest zatrudnienie zespo艂u technicznego 鈥 specjalist贸w, kt贸rzy b臋d膮 zarz膮dza膰 infrastruktur膮 i j膮 rozwija膰. Jest to cz臋sto op艂acalny wariant dla najwi臋kszych firm. Dla przedsi臋biorstw sektora M艢P nie jest to op艂acalne. Wol膮 wynajmowa膰 zasoby u zewn臋trznych dostawc贸w.

Skalowalno艣膰, czyli dopasowanie do potrzeb

Co dla wielu firm jest czynnikiem decyduj膮cym o wyborze chmury obliczeniowej, to mo偶liwo艣膰 skalowania zasob贸w. Przedsi臋biorca mo偶e zwi臋ksza膰 lub zmniejsza膰 wykorzystywane zasoby w zale偶no艣ci od aktualnych potrzeb firmy. Jest to szczeg贸lnie przydatne dla przedsi臋biorstw w bran偶ach cechuj膮cych si臋 sezonowo艣ci膮. Chocia偶by e-commerce czy sieci handlowe, kt贸re cz臋sto notuj膮 kilkukrotne wzrosty ruchu w okresie przed艣wi膮tecznym. Wybieraj膮c model tradycyjny, musimy ponosi膰 koszty zwi膮zane z utrzymaniem serwerowni, nawet je艣li nie wykorzystujemy jej ca艂kowitych mo偶liwo艣ci. Rozw贸j firmy czy nag艂y wzrost zapotrzebowania na zasoby wi膮偶膮 si臋 z poniesieniem inwestycji w rozbudowanie infrastruktury, co jest kosztowne i czasoch艂onne.

Bezpiecze艅stwo danych

Konieczno艣膰 zapewnienia bezpiecze艅stwa danych i przekonania o tym klient贸w to jedno z kluczowych wyzwa艅 dostawc贸w chmury obliczeniowej. Ponosz膮 oni ogromne inwestycje w zabezpieczenie zasob贸w przed cyberzagro偶eniami. Mechanizmy chmury wykonuj膮 tak偶e kopie zapasowe danych, aby unikn膮膰 ich utraty.

Pobierz darmowy przewodnik dla firm sektora M艢P

Poznaj mo偶liwo艣ci
systemu ERP w chmurze

Czy warto wdro偶y膰 system ERP?

System klasy ERP to kosztowna inwestycja i ka偶dy przedsi臋biorca d艂ugo analizuje potrzeby firmy, zanim zdecyduje si臋 na jego wdro偶enie. Rozwa偶aj膮c tak膮 decyzj臋, nale偶y wzi膮膰 pod uwag臋 nieoczywisty koszt utraconych korzy艣ci, wynikaj膮cych z braku systemu informatycznego, kt贸ry pozwoli艂by na cyfryzacj臋 przedsi臋biorstwa.

Czy warto wdro偶y膰 system erp

Korzy艣ci wdro偶enia systemu ERP:

Lepsza kontrola nad procesami zachodz膮cymi w firmie
Monitorowanie 艂a艅cucha dostaw i minimalizacja koszt贸w
Lepsze planowanie produkcji i zwi臋kszenie jej efektywno艣ci
Bardziej wydajne wykorzystanie dost臋pnych zasob贸w
Ograniczenie b艂臋d贸w i niew艂a艣ciwych decyzji
Dost臋p do aktualnych danych
Automatyzacja proces贸w dzi臋ki przep艂ywom pracy
Zwi臋kszenie decyzyjno艣ci 鈥 mniejszy czas reakcji
Lepsze standardy obs艂ugi klienta
Zwi臋kszenie dost臋pno艣ci produkt贸w
Zdobycie lojalno艣ci klient贸w
Szybsza realizacja sprzeda偶y i zam贸wie艅
Zwi臋kszenie wydajno艣ci pracownik贸w
P艂ynny przep艂yw informacji
Zwi臋kszenie p艂ynno艣ci finansowej
Lepsza wsp贸艂praca wszystkich zespo艂贸w w firmie
Zwrot z inwestycji
Wsparcie rozwoju przedsi臋biorstwa

Wp艂yw rozwoju technologii na rynek system贸w ERP

Nie bez znaczenia dla rozwoju system贸w informatycznych jest rozw贸j ca艂ej bran偶y technologicznej i IT. Kiedy powstaj膮 coraz bardziej zaawansowane maszyny produkcyjne, pojawia si臋 popyt na oprogramowanie, kt贸re je obs艂u偶y. W czasie ostatnich kilku lat wiele g艂贸wnych trend贸w na rynku system贸w ERP si臋 przekszta艂ci艂o. S膮 to kierunki rozwoju, kt贸rych powinni by膰 艣wiadomi nie tylko dostawcy system贸w informatycznych, ale tak偶e ich odbiorcy.

System erp na urz膮dzeniach mobilnych

Cyfrowa transformacja

Technologie cyfrowe przenikaj膮 艣wiat biznesu ju偶 od lat i zmieniaj膮 jego funkcjonowanie. Konieczno艣膰 gromadzenia i przetwarzania du偶ych ilo艣ci danych nap臋dza adaptacj臋 nowoczesnych system贸w informatycznych przez przedsi臋biorstwa walcz膮ce o utrzymanie pozycji na rynku oraz d膮偶膮ce do dalszego wzrostu. Przedsi臋biorcy decyduj膮 si臋 na wdro偶enie systemu ERP w celu zwi臋kszenia efektywno艣ci dzia艂alno艣ci przedsi臋biorstwa. Potrzebuj膮 rozwi膮zania, kt贸re pozwoli im na uporz膮dkowanie wszystkich proces贸w w firmie, ich monitorowanie, sprawne zarz膮dzanie w oparciu o rzetelne analizy danych. Nowoczesne systemy ERP coraz lepiej sprawdzaj膮 si臋 w realizacji tych zada艅 dzi臋ki zaawansowanym technologiom.

Sztuczna inteligencja w oprogramowaniu ERP

Do przetwarzania ogromnych ilo艣ci danych w programach ERP wykorzystywana jest sztuczna inteligencja. Na podstawie danych historycznych pozwala na prowadzenie analiz predykcyjnych, np. prognozy przysz艂ej sprzeda偶y oraz zapotrzebowania na materia艂y i towary. Co wi臋cej, sztuczna inteligencja umo偶liwia lepsze poznanie oczekiwa艅 klient贸w i wspiera zarz膮dzanie p艂ynno艣ci膮 finansow膮. Mo偶na j膮 tak偶e wykorzysta膰 do monitorowania potencjalnych przestoj贸w w produkcji lub awarii.

Cloud computing

Rozwi膮zania chmurowe zyskuj膮 na popularno艣ci i coraz cz臋艣ciej s膮 wykorzystywane w biznesie. Oprogramowanie jako us艂uga (SaaS 鈥 ang. software as a service) to coraz cz臋艣ciej spotykany model. Systemy ERP w chmurze zyskuj膮 na popularno艣ci g艂贸wnie w艣r贸d ma艂ych i 艣rednich przedsi臋biorc贸w, dla kt贸rych ten model licencji sta艂 si臋 op艂acalny.

Zalety systemu ERP w chmurze:

 • Wi臋ksza elastyczno艣膰 licencji 鈥 subskrypcji oprogramowania
 • Redukcja koszt贸w zwi膮zanych z utrzymaniem infrastruktury IT oraz zatrudnieniem specjalist贸w do jej obs艂ugi
 • Niska awaryjno艣膰
 • Kr贸tszy czas wdro偶enia

Pobierz bezp艂atny e-book

Kierunki rozwoju rynku ERP w Polsce i na 艣wiecie

O cyfrowej transformacji i innych trendach w biznesie

Poznaj system ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central

Microsoft Dynamics 365 Business Central (dawniej Dynamics NAV) to kompletny system ERP, realizuj膮cy trendy rewolucji 4.0. Pozwala na integracj臋 wszystkich obszar贸w dzia艂alno艣ci przedsi臋biorstwa, przeprowadzenie cyfrowej transformacji i swoim klientom zapewnia dost臋p do najbardziej innowacyjnych rozwi膮za艅 technologicznych, jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, narz臋dzia analityki biznesowej i wirtualizacji danych.

Pocz膮tkowo system ERP nosi艂 nazw臋 Navision. W 2003 roku nowy w艂a艣ciciel oprogramowania, Microsoft, zmieni艂 nazw臋 na Dynamics NAV. W kwietniu 2018 roku na rynku pojawi艂 si臋 system ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central 鈥 nowa wersja systemu Dynamics NAV.

Rebranding jest zwi膮zany z realizacj膮 strategii Microsoft 鈥 One Microsoft. Producent technologii d膮偶y do integracji wszystkich rozwi膮za艅 biznesowych, a tak偶e zapewnia ich integrowalno艣膰 z rozwi膮zaniami zewn臋trznych dostawc贸w.

system erp w chmurze

Microsoft Dynamics 365 Business Central

Zarz膮dzanie innowacj膮 w biznesie

Funkcjonalno艣ci Dynamics 365 Business Central

Microsoft Dynamics 365 Business Central jest dost臋pny w dw贸ch wersjach licencji 鈥 dla u偶ytkownik贸w Essentials lub Premium. R贸偶ni膮 si臋 zakresem podstawowych funkcjonalno艣ci. Zakres licencji Business Central Essentials:

Zakres licencji Business Central Essentials:

 • Finanse
 • Sprzeda偶
 • Zakupy
 • Magazyn
 • CRM
 • Projekty
 • HR

Zakres licencji Business Central Premium:

 • Funkcjonalno艣ci w ramach licencji Business Central Essentials
 • Produkcja
 • Serwis

Poznaj wszystkie funkcjonalno艣ci systemu Dynamics 365 Business Central.

Funkcjonalno艣ci systemu ERP

Rozbuduj funkcjonalno艣ci systemu ERP

System ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central jest otwarty na konfiguracj臋 w zale偶no艣ci od w艂asnych potrzeb, dodawanie nowych funkcji oraz integracj臋 z narz臋dziami Microsoft, tworzonymi przez Partner贸w Microsoft, jak i innymi. Dzi臋ki mo偶liwo艣ci rozbudowania klienci oprogramowania zyskuj膮 nowe mo偶liwo艣ci, co ma prze艂o偶enie na automatyzacj臋 i zwi臋kszenie wydajno艣ci. Poznaj narz臋dzia Microsoft Power Platform.

Praca z oprogramowaniem - system ERP

App Source

Platforma udost臋pnia rozwi膮zania chmurowe rozwijane przez sie膰 partnersk膮 Microsoft. Ka偶dy Partner mo偶e publikowa膰 tam swoje aplikacje, a tym samym dociera膰 do szerokiego grona klient贸w. W ten spos贸b mo偶emy 艂atwo pozyska膰 narz臋dzie, kt贸re wesprze np. procesy charakterystyczne dla danej bran偶y.

Power BI

Technologia business intelligence pozwala na zaawansowan膮 analityk臋 danych, ich wirtualizacj臋 oraz sprawne raportowanie. Decyzje podejmowane przez kadr臋 kierownicz膮 mog膮 okaza膰 si臋 bardziej skuteczne, je艣li dostarczymy im wsparcie w postaci 艂atwych do interpretacji danych.

Power Apps

Jest to platforma niskokodowa, kt贸ra umo偶liwia u偶ytkownikom Dynamics 365 Business Central tworzenie prostych aplikacji bez konieczno艣ci posiadania umiej臋tno艣ci pisania kodu.

Power Automate

Narz臋dzie wspiera procesy automatyzacji. Dzi臋ki niemu u偶ytkownicy systemu ERP maj膮 mo偶liwo艣膰 tworzenia przep艂yw贸w pracy.

Extensions

W najnowszej wersji systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central modyfikacja kodu jest zablokowana. Dodatkowe funkcjonalno艣ci mo偶emy instalowa膰 w oprogramowaniu dzi臋ki extensions, tzw. rozszerze艅. U艂atwia to zarz膮dzanie modyfikacjami.

Connect Apps

System ERP jest otwarty na integracj臋 z rozwi膮zaniami biznesowymi firm trzecich poprzez elastyczne API.

system erp dynamics 365 business central

Dynamics 365 Business Central 鈥 licencja

Oprogramowanie ERP Dynamics 365 Business Central jest dost臋pny w kilku modelach 鈥 tradycyjnym, hybrydowym oraz chmurowym (SaaS). Obecnie to w艂a艣nie rozwi膮zania chmurowej zyskuj膮 na popularno艣ci, g艂贸wnie w艣r贸d ma艂ych i 艣rednich przedsi臋biorstw, dla kt贸rych bariera wej艣cia by艂膮 zbyt wysoka i nie korzysta艂y z system贸w ERP.

Wybieraj膮c system ERP chmurze, masz mo偶liwo艣膰 ograniczy膰 koszty zwi膮zane z:

 • inwestycj膮 we w艂asn膮 infrastruktur臋 IT i jej utrzymaniem,
 • zatrudnieniem specjalist贸w IT do jej obs艂ugi,
 • naprawami i awaryjno艣ci膮,
 • brakiem mo偶liwo艣ci elastycznego skalowania zasob贸w.

Dlaczego warto wybra膰 system ERP Dynamics 365 Business Central w chmurze?

Bezpiecze艅stwo danych w chmurze Microsoft Azure
Dost臋p do systemu z ka偶dego urz膮dzenia obs艂uguj膮cego przegl膮dark臋 internetow膮
Infrastruktura dostosowana do potrzeb
Skalowalno艣膰 鈥 dostosowanie do aktualnych potrzeb
Mo偶liwo艣膰 zmniejszania lub zwi臋kszania liczby zakupionych licencji
Automatyczne aktualizacje systemu ERP

Poznaj system ERP z ekspertami

System ERP s艂u偶y integracji danych organizacji, a za jedn膮 z jego g艂贸wnych zalet uwa偶a si臋 popraw臋 wydajno艣ci operacyjnej. Eksperci ERP IT.integro odpowiadaj膮, na czym dok艂adnie polega rola tego rodzaju rozwi膮zania w przedsi臋biorstwie wraz ze wskazaniem jego specyfiki i przybli偶eniem zagadnie艅 na temat wdro偶enia. Poznaj z nami:

 • g艂贸wne zalety wdro偶enia systemu ERP w firmie pod k膮tem roli r贸偶nych u偶ytkownik贸w
 • kluczowe funkcjonalno艣ci
 • r贸偶nic臋 mi臋dzy systemem ERP w chmurze a na serwerach lokalnych
 • kiedy warto podj膮膰 decyzj臋 o kupnie systemu.

Rozmowa jest cz臋艣ci膮 serii po艣wi臋conej technologii w biznesie.

TOP