Aplikacje biznesowe dla użytkowników Microsoft Dynamics 365 Business Central 

Zwiększaj możliwości Dynamics 365 Business Central dzięki aplikacjom dostępnym dla wszystkich użytkowników systemu. Sprawdź najpopularniejsze rozwiązania biznesowe i branżowe, które podniosą efektywność Twojej organizacji.

Poradnik Przedsiębiorcy

 

Klienci Microsoft Dynamics 365 Business Central mają możliwość rozszerzenia funkcjonalności systemu ERP o dodatkowe aplikacje, w pełni zintegrowane z samym oprogramowaniem. Takie moduły są tworzone i wdrażane przez Partnerów Microsoft z całego świata. Są dedykowane do obsługi specyficznych, nawet pojedynczych procesów lub przeznaczone dla danych branż, np. do produkcji żywności

Chmurowe rozwiązania (SaaS – Software as a Service) są udostępnione na platformie Microsoft AppSource. Użytkownicy Dynamics 365 Business Central mogą wyszukiwać interesujące ich aplikacje spośród kilku tysięcy gotowych rozwiązań. Na AppSource znajdą opisy ich funkcjonalności, mogą pobrać demo czy skontaktować się z dostawcą w celu zakupu licencji i wdrożenia. Niektóre aplikacje są udostępniane klientom w wersji darmowej.

IT.integro również dostarcza własne rozwiązania w wersji chmurowej.

Poznaj nasze najbardziej popularne aplikacje wśród użytkowników Microsoft Dynamics 365 Business Central

 

 

Nasze chmurowe rozwiązania dla firm działających w Polsce

Polish Localization 

Aplikacja Polish Localization jest rozszerzeniem systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central on-cloud (chmurowej wersji). Powstała w celu dopasowania bazy systemu do polskich wymogów legislacyjnych w zakresie rozliczania podatków i prowadzenia księgowości.  

Użytkownicy mają dostęp do takich funkcji jak: 

 • Prowadzenie księgowości – obsługa księgi głównej 
 • Obliczanie podatku VAT oraz przygotowywanie deklaracji VAT 
 • Zarządzanie należnościami oraz zobowiązaniami 
 • Obsługa środków trwałych poprzez plany amortyzacji, zarządzanie zapasami 
 • Raportowanie do systemu Intrastat 
 • Generowanie Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK)
 • Zapewnienie zgodności z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług 
 •   

Aplikacja Polish Localization jest dostępny dla obu wersji licencyjnych systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central – Essentials oraz Premium. Autorem narzędzia jest Partner Microsoft – firma IT.integro. Zapewnia ona też wsparcie dla użytkowników, jak i partnerów dystrybucyjnych.  

Aplikacja została udostępniona na platformie Microsoft AppSource. Skontaktuj się z nami poprzez formularz i zapytaj o wersję testową. 

Polish Language (Poland)

Aplikacja Polish Language (Poland) jest dodatkiem do systemu ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central. Umożliwia użytkownikom korzystanie z oprogramowania w języku polskim. Mogą płynnie zmieniać język, w którym wyświetlany jest interfejs i komendy systemu.  

Moduł jest dostosowany do obu wersji licencji Microsoft Dynamics 365 Business Central – Essentials oraz Premium. Został utworzony przez specjalistów ERP i tłumaczy firmy IT.integro.  

Dowidz się więcej o aplikacji na platformie Microsoft AppSource. Skontaktuj się z nami poprzez formularz i zapytaj o wersję testową.

HR & Payroll Manager

Aplikacja HR & Payroll Manager (dawniej Kadry i Płace) rozszerza funkcjonalności systemu ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central w obszarze zarządzania personelem i płacami. Umożliwia tworzenie bazy danych kadrowych, generowanie dokumentów, ewidencję czasu pracy i absencji, wyliczanie wynagrodzeń i zasiłków, księgowanie płac według zdefiniowanych kryteriów oraz wiele innych operacji. Rozwiązanie jest zgodne z aktualnymi przepisami polskiego prawa oraz kodeksem pracy, a także zintegrowany z programem Płatnik.

Użytkownicy mają dostęp do takich funkcji jak:

 • prowadzenie ewidencji kartotek pracowniczych,
 • rejestrację i ewidencję czasu pracy,
 • naliczanie wynagrodzeń i tworzenie list korygujących,
 •  księgowanie list płac,
 • przygotowywanie przelewów,
 • sprawne wprowadzanie danych do systemu za pomocą dzienników,
 • przygotowywanie deklaracji rozliczeniowych i zgłoszeniowych ZUS,
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych.

Aplikacja została udostępniona na platformie Microsoft AppSource. Skontaktuj się z nami poprzez formularz i zapytaj o wersję testową. 

 

 

Obsługa bankowości elektronicznej w systemie ERP

Electronic Banking Base App oraz Electronic Banking Extension PL

Dwie aplikacje Electronic Banking są rozszerzeniem modułu bankowości elektronicznej w Dynamics 365 Business Central. Rozwiązanie pozwala na szybsze rozliczanie płatności oraz wymianę danych pomiędzy wieloma bankami, w wielu różnych lokalizacjach na świecie - redukując jednocześnie ryzyko wystąpienia błędów. Rozszerzenie składa się z aplikacji Electronic Banking Base App oraz aplikacji typu Electronic Banking Extension PL z interfejsami dla banków w Polsce. Wśród kluczowych korzyści dla użytkowników można znaleźć m.in.:

 • wysoką automatyzację operacji bankowych;  
 • zwiększoną kontrolę procesów rozliczeń i przelewów;  
 • elastyczność definicji ustawień eksportu przelewów oraz wyciągów bankowych;  
 • lepszą wydajność operacji księgowych;  
 • opcję wymiany danych za pośrednictwem API i WebServices;  
 • standaryzację procesów bankowych w wielu państwach na świecie.

Dowiedz się więcej o aplikacji, odwiedzając platformę Microsoft AppSource. Główny element rozwiązania - Electronic Banking Base App - możesz pobrać bezpłatnie.

 

 

Obsługa dokumentów fiskalnych zgodnie z lokalnymi wymaganiami

Fiscalization

Fiscalization umożliwia użytkownikom Dynamics 365 Business Central obsługę transakcji finansowych w obszarze generowania oraz wystawiania paragonów fiskalnych. Aplikacja pozwala na łatwiejsze zarządzanie dokumentacją finansową firmy, a także generowanie dowodów transakcji między dostawcą i nabywcą.

Fiscalization oferuje funkcje z zakresu m.in.:

 • konfiguracji różnych drukarek fiskalnych dla danego nabywcy,
 • konfiguracji połączenia między systemem ERP a drukarkami fiskalnymi,
 • przygotowywania niezbędnych dokumentów fiskalnych spełniających wymagania prawne dla danej lokalizacji,
 • tworzenie paragonów fiskalnych z lub bez faktury,
 • tworzenie faktur na podstawie paragonu.

Rozwiązanie złożone jest z bazowej aplikacji zapewniającej główne funkcjonalności na poziomie ustawień oraz z lokalnej aplikacji do obsługi procesu fiskalizacji w Polsce.

 

 

Personalizacja zleceń produkcyjnych

Advanced Product Configurator

Advanced Product Configurator to aplikacja, która wspomaga pracę użytkowników Dynamics 365 Business Central w tworzeniu kartotek zapasów, wariantów zapasów oraz zleceń produkcji bazując na zdefiniowanych atrybutach, wartościach atrybutów oraz ich zależnościami.

Rozwiązanie przeznaczone jest dla:

 • firm handlowych kompletujących produkty bądź zestawy produktów zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami klienta,
 • firm produkcyjnych, w których parametry produkowanych wyrobów muszą zgadzać się z indywidualnym zamówieniem.

 

 

 

Obsługa bonusów i rozliczeń międzyokresowych

Bonuses & Accruals

Funkcjonalności dostarczane użytkownikom Microsoft Dynamics 365 Business Central przez aplikację Bonuses & Accruals:

 • Obsługa bonusów retrospektywnych, czyli naliczanych po zakończeniu transakcji sprzedaży lub zakupu (wydaniu faktury sprzedaży). Takie rabaty są przyznawane w oparciu o osiągane cele sprzedażowe (lub zakupowe), dlatego ich rozliczenie następuje po finalizacji sprzedaży (lub zakupu).
 • Rejestracja innych rabatów i bonusów kalkulowanych w oparciu o wartości i ilości sprzedaży lub zakupu. Mogą to być m.in. prowizje czy tantiemy.

Skorzystaj z wersji próbnej aplikacji Bonuses & Accruals na 30 dni.
Możesz ją pobrać bezpośrednio z Microsoft AppSource.

 

 

Operacje, transakcje i raporty kasowe

Cash Desk Management

Z aplikacją Cash Desk Management możesz rozszerzyć funkcjonalność Dynamics 365 Business Central o nowe możliwości w obszarze przetwarzania operacji i transakcji kasowych. Przetwarzanie tych transakcji przebiega zgodnie z obiegiem dokumentów kasowych oraz zasadami obrotu gotówkowego określonymi w Twojej firmie.

Cash Desk Management pozwala m.in. na:

 • Prowadzenie wielu kas w różnych walutach
 • Wprowadzanie, księgowanie i drukowanie dowodów wpłat i wypłat oraz raportów kasowych
 • Bezpośrednie rozliczanie należności i zobowiązań
 • Bieżącą i okresową kontrolę z pomocą generowanych raportów kasowych

 

Cash Desk Management dostępny jest na Microsoft AppSource.

 

 

Księgowanie równoległe, alokacja i kalkulacja kosztów produkcji

Advanced Cost Allocations

Aplikacja przeznaczona jest dla wszystkich firm, które chcą zwiększyć efektywność procesów księgowych. Dostosowuje ona system Dynamics 365 Business Central do polskich standardów rachunkowości w obszarze ewidencji kosztów produkcji oraz zwyczajów księgowych w zakresie ewidencji kosztów.

Advanced Cost Allocations umożliwia użytkownikom dokonywanie:

 • ewidencji kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym,
 • alokacji kosztów,
 • precyzyjnej kalkulacji oraz księgowania kosztów produkcyjnych.

 

Aplikacja dostępna jest na platformie Microsoft AppSource.

Chmurowe rozwiązania dla firm międzynarodowych i grup kapitałowych 

Master Data Management System

Master Data Management System

Aplikacja Master Data Management System umożliwia standaryzację i synchronizację danych w przedsiębiorstwach w grupie kapitałowej, które korzystają z systemu ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central. Rozwiązanie pozwala na zarządzanie danymi podstawowymi – tworzenie zestawów danych w ramach bazy danych systemu ERP. Dzięki funkcjom replikacji danych możliwe jest ich synchronizowanie, wprowadzenie standaryzacji i poprawa efektywności przepływu informacji pomiędzy oddziałami.

Dowiedz się więcej o Master Data Management System, pobierz bezpłatne materiały
i zyskaj dostęp do dokumentacji. 

Skorzystaj z wersji próbnej aplikacji Master Data Management System na 30 dni. Możesz ją pobrać bezpośrednio z AppSource.  

Advanced Intercompany 

Aplikacja Advanced Intercompany dostarcza funkcjonalności konieczne dla grup kapitałowych, które korzystają z systemu Dynamics 365 Business Central. Umożliwia sprawne prowadzenie transakcji handlowych i przesyłanie dokumentów między firmami – począwszy od negocjacji i zamówienia, po śledzenie towarów w drodze. Główną korzyść, jaką zauważają firmy korzystające z aplikacji Advanced Intercompany, jest zwiększenie efektywności i szybkości przeprowadzania transakcji zakupu oraz sprzedaży.  

Dowiedz się więcej o Advanced Intercompany, pobierz bezpłatne materiały i zyskaj dostęp do dokumentacji.

Skorzystaj z wersji próbnej aplikacji Advanced Intercompany na 30 dni. Możesz ją pobrać bezpośrednio z AppSource.  

Intercompany Insights

Aplikacja Intercompany Insights jest kompatybilna z pozostałymi aplikacjami Global Integration Apps i doskonale uzupełnia ich zestaw funkcjonalności. Dzięki niej użytkownicy mają dostęp do stanów magazynowych w innych lokalizacjach czy bazach danych, co znacznie ułatwia zarządzanie zapasami w organizacjach rozproszonych, a także pozwala na szybką reakcję na zapytania klientów. Zwiększenie rotacji zapasów i lepsza obsługa klienta to nie jedyne korzyści, jakie zauważają firmy korzystające z Intercompany Insights.   

Dowiedz się więcej o Intercompany Insights, pobierz bezpłatne materiały i zyskaj dostęp do dokumentacji.  

Skorzystaj z wersji próbnej aplikacji Intercompany Insights na 30 dni. Możesz ją pobrać bezpośrednio z AppSource.  

Licencjonowanie aplikacji biznesowych w modelu SaaS

Oprogramowanie oferowane przez IT.integro w modelu SaaS wiąże się z miesięcznymi kosztami licencji za każdego pełnego użytkownika (Full user) w licencji systemu głównego tj. Microsoft Dynamics 365 Business Central. Moduł Master Data Management System jest również dostępny w wersji z płatnością miesięczną, bez limitu użytkowników.

Decydując się na nasze oprogramowanie, klienci nie muszą zobowiązywać się do korzystania z licencji przez minimalny okres. Mogą w każdym momencie zrezygnować z subskrypcji. Co więcej, w zależności od swoich aktualnych potrzeb mogą zwiększać lub zmniejszać liczbę wykorzystywanych licencji w każdym miesiącu.

We wdrożeniu i konfiguracji oprogramowania może Państwa wesprzeć producent – firma IT.integro lub firma partnerska. Taka usługa jest wyceniana indywidualnie po rozpoznaniu potrzeb danego klienta.

Nasze rozwiązania są stale rozwijane

Wybierając nasze aplikacje, nie otrzymujesz skończonego produktu. Zmienia się otoczenie biznesu, potrzeby i oczekiwania użytkowników. Obserwując te procesy, aktualizujemy nasze rozwiązania.

Kolejne funkcjonalności są często realizowane w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez naszych klientów oraz partnerów. Regularnie udostępniamy naszym klientom nowe wersje aplikacji dla grup kapitałowych – Global Integration Apps.

Niezwykle istotne są także zmiany w legislacji. Aby nasi klienci mogli spełniać często zmieniające się wymogi prawne, udostępniamy im dodatkowe funkcjonalności dla aplikacji Polish Localization.

Jesteś zainteresowany naszymi aplikacjami?

Skontaktuj się z nami poprzez AppSource.

Aplikacje Polish Localization oraz Polish Language (Poland) klienci i partnerzy mogą także uzyskać, kontaktując się bezpośrednio z zespołem obsługi subskrypcji tych aplikacji na adres e-mail: AppSourceLead@it.integro.pl.

Możliwe jest zainstalowanie aplikacji lokalizacyjnych także do instalacji testowych.

Dowiedz się więcej o naszych aplikacjach
dzięki filmom szkoleniowym

TOP