Aplikacje biznesowe dla użytkowników Microsoft Dynamics 365 Business Central

Zwiększaj możliwości Dynamics 365 Business Central dzięki aplikacjom dostępnym dla wszystkich użytkowników systemu. Sprawdź najpopularniejsze rozwiązania biznesowe i branżowe, które podniosą efektywność Twojej organizacji.

Poradnik Przedsiębiorcy

Klienci Microsoft Dynamics 365 Business Central mają możliwość rozszerzenia funkcjonalności systemu ERP o dodatkowe aplikacje, w pełni zintegrowane z samym oprogramowaniem. Takie moduły są tworzone i wdrażane przez Partnerów Microsoft z całego świata. Są dedykowane do obsługi specyficznych, nawet pojedynczych procesów lub przeznaczone dla danych branż, np. do produkcji żywności.

Chmurowe rozwiązania (SaaS – Software as a Service) są udostępnione na platformie Microsoft AppSource. Użytkownicy Dynamics 365 Business Central mogą wyszukiwać interesujące ich aplikacje spośród kilku tysięcy gotowych rozwiązań. Na AppSource znajdą opisy ich funkcjonalności, mogą pobrać demo czy skontaktować się z dostawcą w celu zakupu licencji i wdrożenia. Niektóre aplikacje są udostępniane klientom w wersji darmowej.

IT.integro również dostarcza własne rozwiązania w wersji chmurowej.

Nasze chmurowe aplikacje biznesowe dla Microsoft Dynamics 365 Business Central

Polish Language Pack

Polska Wersja Językowa – Polish Language for Poland

Aplikacja Polska Wersja Językowa jest dodatkiem do systemu ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central. Umożliwia użytkownikom korzystanie z oprogramowania w języku polskim. Mogą płynnie zmieniać język, w którym wyświetlany jest interfejs i komendy systemu.

Moduł jest dostosowany do obu wersji licencji Microsoft Dynamics 365 Business Central – Essentials oraz Premium. Został utworzony przez specjalistów ERP i tłumaczy firmy IT.integro.

Dowiedz się więcej o aplikacji na platformie Microsoft AppSource. Skontaktuj się z nami poprzez formularz i zapytaj o wersję testową.

Polish Functionality Starter Pack

Aplikacja Polish Functionality - Starter Pack jest rozszerzeniem systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central on-cloud (chmurowej wersji). Powstała w celu dopasowania bazy systemu do polskich wymogów legislacyjnych w zakresie rozliczania podatków i prowadzenia księgowości.

Użytkownicy mają dostęp do takich funkcji jak:

 • Prowadzenie księgowości – obsługa księgi głównej
 • Obliczanie podatku VAT oraz przygotowywanie deklaracji VAT
 • Zarządzanie należnościami oraz zobowiązaniami
 • Obsługa środków trwałych poprzez plany amortyzacji, zarządzanie zapasami;
 • Raportowanie do systemu Intrastat
 • Generowanie Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK)
 • Zapewnienie zgodności z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług

Moduł Polish Functionality – Starter Pack jest dostępny dla obu wersji licencyjnych systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central – Essentials oraz Premium. Autorem narzędzia jest Partner Microsoft – firma IT.integro. Zapewnia ona też wsparcie dla użytkowników, jak i partnerów dystrybucyjnych.

Aplikacja została udostępniona na platformie Microsoft AppSource. Skontaktuj się z nami poprzez formularz i zapytaj o wersję testową.

Master Data Management System

Master Data Management System

Aplikacja Master Data Management System jest skierowana do organizacji rozproszonych, grup kapitałowych, które korzystają z systemu ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central. Jest to narzędzie do zarządzania danymi podstawowymi.

Aplikacja powstała w odpowiedzi na potrzeby przedsiębiorstw zmagających się z:

 • trudnościami w przepływie informacji pomiędzy oddziałami,
 • oddzielnymi bazami danych,
 • brakiem standaryzacji danych podstawowych, np. BOM-ów, cenników, numerów zapasów,
 • niejednolitą baza kontaktów,
 • utrudnioną elektroniczną wymianą dokumentów (EDI),
 • brakiem jednolitych danych.

Synchronizacja danych, możliwość ich monitorowania i analizowanie to podstawa efektywnego zarządzania organizacją. Jeśli kadra kierownicza nie może porównać danych z różnych oddziałów przedsiębiorstwa, ani dokładnie przeanalizować realizowanych procesów, nie może podejmować optymalnych decyzji.

Master Data Management System pozwala na tworzenie zestawów danych w ramach bazy danych systemu Dynamics 365 Business Central. Mogą być one replikowane do innych baz tego systemu.

Główne korzyści z wdrożenia:

 • Automatyzacja wprowadzania zmian w obrębie całej rozproszonej organizacji
 • Zwiększenie przepływu informacji i polepszenie komunikacji pomiędzy oddziałami
 • Efektywne zarządzanie na podstawie analiz rzetelnych danych
 • Lepsze zarządzanie zapasami dzięki standaryzacji danych i możliwości porównania stanów w poszczególnych oddziałach
 • Obsługa Centrum Usług Wspólnych
 • Zakupy mogą być realizowane centralnie dla całej organizacji
 • Poprawa obsługi klienta dzięki automatycznej integracji informacji o danym kontakcie we wszystkich oddziałach organizacji

Skorzystaj z wersji próbnej aplikacji Master Data Management System na 30 dni. Możesz ją pobrać bezpośrednio z AppSource.

Electronic Banking

Electronic Banking to rozszerzenie modułu bankowości elektronicznej w Dynamics 365 Business Central. Rozwiązanie pozwala na szybsze rozliczanie płatności oraz wymianę danych pomiędzy wieloma bankami, w wielu różnych lokalizacjach na świecie - redukując jednocześnie ryzyko wystąpienia błędów. Rozszerzenie składa się z aplikacji Electronic Banking Base App oraz aplikacji typu Electronic Banking Extension z interfejsami właściwymi dla banków w danych krajach. Wśród kluczowych korzyści dla użytkowników można znaleźć m.in.: 

 • wysoką automatyzację operacji bankowych; 
 • zwiększoną kontrolę procesów rozliczeń i przelewów; 
 • elastyczność definicji ustawień eksportu przelewów oraz wyciągów bankowych; 
 • lepszą wydajność operacji księgowych; 
 • opcję wymiany danych za pośrednictwem API i WebServices; 
 • standaryzację procesów bankowych w wielu państwach na świecie. 

Rozszerzenie Electronic Banking powstało zarówno z myślą o firmach międzynarodowych, jak i tych działających na terenie jednego kraju. Dowiedz się więcej o aplikacji, odwiedzając platformę Microsoft AppSource. Główny element rozwiązania - Electronic Banking Base App - możesz pobrać bezpłatnie. 

Electronic Banking

Licencjonowanie aplikacji biznesowych w modelu SaaS

Oprogramowanie oferowane przez IT.integro w modelu SaaS wiąże się z miesięcznymi kosztami licencji za każdego pełnego użytkownika (Full user) w licencji systemu głównego tj. Microsoft Dynamics 365 Business Central. Moduł Master Data Management System jest również dostępny w wersji z płatnością miesięczną, bez limitu użytkowników.

Decydując się na nasze oprogramowanie, klienci nie muszą zobowiązywać się do korzystania z licencji przez minimalny okres. Mogą w każdym momencie zrezygnować z subskrypcji. Co więcej, w zależności od swoich aktualnych potrzeb mogą zwiększać lub zmniejszać liczbę wykorzystywanych licencji w każdym miesiącu.

We wdrożeniu i konfiguracji oprogramowania może Państwa wesprzeć producent – firma IT.integro lub firma partnerska. Taka usługa jest wyceniana indywidualnie po rozpoznaniu potrzeb danego klienta.

Jesteś zainteresowany naszymi aplikacjami?

Skontaktuj się z nami poprzez AppSource.

Aplikacje Polish Functionality – Starter Pack oraz Polska Wersja Językowa klienci i partnerzy mogą także uzyskać, kontaktując się bezpośrednio z zespołem obsługi subskrypcji tych aplikacji na adres e-mail: AppSourceLead@it.integro.pl.

Możliwe jest zainstalowanie aplikacji lokalizacyjnych także do instalacji testowych.

Advanced Intercompany

HR & Payroll Manager

Wkrótce dostępne

Intercompany Insights

Wkrótce dostępne

Koszt wdrożenia systemu ERP

Dynamics 365 Business Central (Microsoft Dynamics NAV)

Kalkulator ERP
TOP